Ιανουάριος – Δεκέμβριος
Δευτέρα – Παρασκευή: 08:30 – 14:00

Για οργανωμένες ομάδες επισκεπτών και κατόπιν προγραμματισμού με την διεύθυνση, το ΚΠΕΕΠ μπορεί να λειτουργήσει και πέραν του καθορισμένου ωραρίου