8:30-14:00 Δευτέρα με Σάββατο καθ όλη την διάρκεια του χρόνου.

Για οργανωμένες ομάδες επισκεπτών και κατόπιν προγραμματισμού με την διεύθυνση, το ΚΠΕΕΠ μπορεί να λειτουργήσει και πέραν του καθορισμένου ωραρίου