Βοτανικός Κήπος

Το κέντρο περιβάλλεται από βοτανικό κήπο στον οποίο υπάρχουν τα σημαντικότερα φυτά της περιοχής οργανωμένα σε θεματικές ενότητες (οικότοποι, ενδημικά, βολβοί, σπάνια είδη). Υπάρχουν επίσης και πολλά άλλα χαρακτηριστικά φυτά της Κύπρου καθώς και γεωλογικά δείγματα από γεωλογικούς σχηματισμούς της περιοχής.

Γκαλερί