Εργαστήριο

Το κέντρο διαθέτει εργαστήριο εξοπλισμένο με μικροσκόπιο, στερεοσκόπια και ηλεκτρονικούς υπολογιστές το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί από μαθητές, φοιτητές ή άλλους ερευνητές στα πλαίσια ερευνητικών ή εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

Γκαλερί