Αίθουσα προβολών

  • Ταινία Κοιλάδας της Έζουσας

    Προβολή ταινίας για το περιβάλλον της Κοιλάδας της Έζουσας. Η ταινία έχει διάρκεια 24 λεπτά και παρουσιάζει σκηνές από ένα μεγάλο αριθμό σημαντικών ειδών της χλωρίδας και πανίδας της περιοχής. Η αίθουσα προβολών μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για τη διοργάνωση ομιλιών, συνεδριάσεων ή άλλων εκδηλώσεων.

  • Απόσπασμα ταινίας

[all_around id=”2″][/all_around]

  • Επισκεφθείτε τους Φίλους του Κέντρου

    Γιατί αγαπάμε την Φύση

  • Visit Now