8:30-14:00 Τρίτη – Σάββατο και 10:00 – 14:00 Κυριακή. Σημείωση: Η τελευταία ξενάγηση ξεκινά στις 13:15

Για οργανωμένες ομάδες επισκεπτών και κατόπιν προγραμματισμού με την διεύθυνση, το ΚΠΕΕΠ μπορεί να λειτουργήσει και πέραν του καθορισμένου ωραρίου